Trouble patrol

Trouble patrol

Trouble patrol, 2015, afganský vojenský koberec, islamské burky, plastikové modely, fotografický archív slovenského príslušníka ISAF, infografické tlače, atď, variabilné rozmery

Trouble patrol